Experiència

Creada per el Dr. Marc Serra, químic i professional contrastat en el sector dels materials aplicats en l’enginyeria civil.

El seu currículum acumula una experiència de 15anys en l’investigació, comercialització, producció per l’industria química i la construcció.

Sinèrgia

La sinergia dels seus coneixement en química amb l’experiència acumulada en el sector de l’enginyeria fa que en el 2014 decideixi apostar sèriament per poder aportar els seus coneixements en ambdós sectors mitjançant la seva pròpia empresa.

Eficiència

El seu principal objectiu és aportar noves relacions i establir vincles amb empreses per poder aportar el seu “Know-How” i que permeti desenvolupar nous productes, solucions constructives, vies productives i additius.

Els nostres coneixements, experiència i valor afegit aporten a la seva empresa valor de negoci

Empresa

És una empresa que dona servei extern en l’àmbit tecnològic, comercial i productiu a empreses d’enginyeria civil, materials per la construcció, valorització de subproductes i química en general

Innovem per vostè, l’ajudem a fabricar productes i additius preparant les formulacions, realitzant els controls de qualitat, gestionant la documentació ISO, CE.

Tenim experiència en el disseny i fabricació de mescles bituminoses, formigons, àrids de qualitat, i el desenvolupament de noves vies productives i valorització de subproductes.

Marc Serra

Fundador

Àrees de negoci

 
Outsourcing

Externalització de serveis tècnics per empreses per l’investigació, formulació, controls de qualitat, gestió de documentació de qualitat, ISO, CE.

Productes Químics / Additius

Dissenyar, fabricar, comercialitzar productes i/o additius personalitzats que aportin millores principalment en el camp de les mescles bituminoses, formigons i àrids de qualitat.

Valorització de Subproductes

Cercar una segona vida a subproductes mitjançant noves vies de transformació o aplicació en altres activitats on puguin aportar un benefici.

Enginyeria i Projectes de Construcció

Aplicar el nostre “Know-How” per la realització de projectes, assessor tècnic per introduir millores en el sector de l’enginyeria civil, estudi de possibles vies constructives, fins l’execució d’obres i gestió de les mateixes on es necessiti un elevat coneixement de materials.

Consultoria, Peritatge, Patologies de Ferms

Assessorament extern per analitzar l’estat i trobar solucions per paviments deteriorats o noves prestacions.

 
Respecte pel medi ambient

Contacte

Contacti amb nosaltes.

El teu missatge s'ha enviat, gràcies!

ENGIQUIA S.L.
Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació
Edifici S2
Avda. Països Catalans, 18
43007 Tarragona

T: +34 977 558 748
F: +34 977 558 205
Marc Serra
mserra@engiquia.com
M: +34 655 33 12 35